Издания за 2006 год

 «Печатные издания архивных учреждений Республики Казахстан (1998–2005 гг.)». «Қазақстан Республикасы мұрағат мекемелерінің баспа басылымдары (1998–2005 жж.)» 

 Библиографический указатель. Составители: Абильдинова Б.Д., Исахан Г.Т., Сариева Р.Х. Астана: Издательство Национального центра археографии и источниковедения, 2006. Библиографический указатель является первым изданием печатных публикации архивных учреждений Республики Казахстан. Предназначается для исследователей, специалистов в области архивного дела и широкого круга читателей интересующихся архивными источниками.

 

«Насролла Мубашшир ат-Таразидің жеке мұрағаты»

Танымдық анықтамалық. Құрастырушылар: Әбдібекова Г.О., Исахан Ғ.Т. Астана: Археография және деректану ұлттық орталығы баспасы, 2006.

Танымдық анықтамалық Насролла ат-Таразидің жеке мұрағатындағы 1874-2004 жылдар аралығын қамтитын ғылыми еңбектері, баяндамалары, өлеңдер жинағы мен фотосуреттері, диплом көшірмелері және ғалым жинақтаған бірқатар материалдар жөнінде ақпарат береді.

Ғалым дүниесіне ғылыми жол ашатын зерттеушілерге және мұрағат саласының мамандары мен көпшілік қауымға арналған.
 

 «Көне мәдениеттің жазба ескерткіштері»

Нұрахметұлы И. Астана: Археография және деректану ұлттық орталығы баспасы, 2006.
Бұл еңбекте Қытай тарихнамаларында сақталған, көне шағатай тілінде жазылған жазба жәдігерліктер және ауыз әдебиет үлгілері сияқты Қазақ мәдениетінің сирек кездесетін жазба ескерткіштеріне деректанулық талдау жасалады.
 

 

 «2006-2010 жылдардағы Қазақстан Республикасының мерейтойлар және атаулы күндер тізбесі»

Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорының құжаттары негізінде. Астана: Археография және деректану ұлттық орталығы баспасы, 2006.

Күнтізбеге қоғамдық маңызы бар тарихи оқиғалар, Қазақстанның қалыптасуы мен дамуына, мәдениетінің өркендеуіне аса зор үлес қосқан жазушылар мен ақындардың, ғалымдардың, мәдениет пен өнер майталмандарының, саяси қайраткерлердің мерейтойлары және атаулы күндері енгізілген.
 

 «Астана – город будущего»                 «Астана – болашақтың қаласы»     

 Историческая ретроспектива. Составители: Тулеубаева Г.У., Садыков Т.С. Астана: Издательство Национального центра археографии и источниковедения, 2006.
В исторической ретроспективе представлены фрагменты истории    города Астана с древних времен до современности. Путеводитель рассчитан на зарубежных и казахстанских туристов столицы. 
 

 «Зарубежная архивная казахстаника»

Информационно-аналитический обзор. Составители: Ковальская С.И., Садыков Т.С. Астана: Издательство Национального центра археографии и источниковедения, 2006 .

В обзоре систематизированы и кратко проанализированы основные опубликованные результаты изучения зарубежной архивной Казахстаники, как на страницах печатных изданий, так и на различных интернет-сайтах. Информационно-аналитический обзор рассчитан на специалистов-историков, архивистов, магистрантов, аспирантов, студентов гуманитарных факультетов вузов, всех интересующихся историей Казахстана.
  

 «Ғабит Мүсірепов және мұрағат»

Мұрағат құжаттарының жинағы. Құрастырған: Әбдіразақова А.Ө. Астана: Археография және деректану ұлттық орталығы баспасы, 2006.

Еңбекте академик жазушы Ғ. Мүсіреповтің шығармашылық өміріне қатысты сирек кездесетін мұрағат материалдары жинақталған. Материалдардың түпнұсқасының көшірмелері беріліп, маңызды материалдар қазақ тіліне аударылған. Ғ. Мүсіреповтің жазушылық, қайраткерлік қырын зерттеуді мақсат еткен зерттеушілер үшін аса құнды еңбек.