РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОҚУ-ПРАКТИКАЛЫҚ СЕМИНАРЫ
«МҰРАҒАТ МАТЕРИАЛДАРЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУДЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ОНЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОҚУ-ПРАКТИКАЛЫҚ СЕМИНАРЫ

 

 

Астана қаласы                                                       3-5 желтоқсан,  2007 ж.

                    

Ұйымдастырушылар:

ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

Ақпарат және мұрағат комитеті

Археография және деректану ұлттық орталығы

 

Оқу-практикалық семинарды ұйымдастырудағы алға қойылған мақсат мұрағат ісі мен құжаттаудағы мемлекеттік саясатты насихаттау, өзара тәжірибе алмасуды кеңейту, мұрағат құжаттарын сақтау мен оны ғылыми тұрғыдан пайдалану, электронды тасығышқа құжаттарды тиімді енгізу жолдарымен таныстыру, жарияланымдық қызметтің қазіргі заманғы әдіс-тәсілдерімен танысу, сондай-ақ мұрағат қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін арттыру және Қазақстан жоғары оқу орындарындағы мұрағат мамандарын дайындау мәселелерімен айналысуды көздеген біртұтас кеңістік қалыптастыру болып табылады.

Семинарға мемлекеттік, орталық және ведомстволық мұрағаттар қызметкерлері, жоғары оқу орындарының оқытушылары шақырылды.

 Мынадай мәселелер талқыланды:

 1. Мұрағат құжаттарын сақтау және оны ғылыми тұрғыдан пайдалану, электронды тасығышқа құжаттарды тиімді енгізу жолдарымен таныстыру.
 2. Ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыруда мұрағат және деректану құжаттарын, дереккөздерді пайдалану, жарияланымдық қызметтің қазіргі заманғы әдістері мен  тәсілдерімен таныстыру, өзара тәжірибе алмасу.

 

3 желтоқсан

 

Семинардың ашылуы

 

Кіріспе сөз

С.Е. Нұрахметов, Ақпарат және мұрағат комитеті төрағасының орынбасары

Б.Б. Қонысбаева, Археография және деректану ұлттық орталығының директоры

 

 Семинар жұмысында төмендегі дәрістер тыңдалды:

 1. Грибанова Е.М. т.ғ.к., ҚР Президенті мұрағатының бөлім бастығы – Понятие археографии. Процесс подготовки публикации. Выявление материалов для издания. Отбор материалов для печати. Критика текста.
 2. Мұсағалиева А. ЕҰУ-нің оқытушысы, т.ғ.к., доцент – Қазіргі кезде Қазақстанның мұрағат ісін ұйымдастыру мәселелері.

 

4 желтоқсан

 

 1. Грибанова Е.М. т.ғ.к., ҚР Президенті мұрағатының бөлім бастығы – Публикация источников в сокращенном виде. Переводы иноязычных текстов.
 2. Тулибаева Ж.М. д.и.н., профессор, Археография және деректану ұлттық орталығының жоғары санатты археографы – Методика описания среднеазиятских рукописей.
 3. Чиликова Е.В. ҚР Президенті мұрағатының бас маманы –           Информационный инструментарий публикации. Основы редакторской работы.
 4. Оксунбаева Ж.Б.  Отдел комплектования и инспектирования ведомственных архивов ЦДНИ ВКО – Использование и хранение архивных материалов на различных носителях в Центре документации новейшей истории г. Семипалатинска.
 5. Айтхожина А. Специалист отдела комплектования и хранения Северо-Казахстанского Государственного архива –  Использование и хранение архивных материалов на различных носителях архивистами Гос. архива Северо-Казахстанской области.
 6. Дурново И.В. архивист научно-справочного аппарата по публикации и использованию документов Гос. архива ВКО – Из опыта работы архивистов ВКО по использованию документов личного происхождения.

   

5 желтоқсан

 

 1. Ковальская С.И. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-дің оқытушысы, т.ғ.к., доцент – Использование информационных технологий в исторических исследованиях.
 2. Михеева Л.В. Қарағанды облысы Мемлекеттік мұрағатының директоры – Из опыта работы архивистов Караганды с архивными документами.

 

 

Дәрістен кейін тыңдаушыларға сауалнама жүргізілді. 

Соңында курс тыңдаушыларына сертификаттар тапсырылды.  

 

 

 

«Мұрағат  материалдарымен  жұмыс  істеуде  қазіргі заманғы ғылыми-практикалық  әдіс-тәсілдерді  пайдалану  және  оны  жетілдіру  жолдары»   республикалық  оқу-практикалық семинарының 

 

ҰСЫНЫСЫ

 

 1. Археография және деректану ұлттық орталығына:

- Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетіне бірқатар ғылыми мұрағат құжаттарын әлеуметтік маңызы бар әдебиеттер шығару жоспарына қосу туралы өтініш жасау.

 •   Басқармамен біріге отырып, жарыққа шығатын құжаттар жинағының есебін алып, журнал және басқа басылымдарда жариялай отырып,  жұртшылықты кеңінен хабардар етуді ұйымдастыру.

2. Құжаттарды басуға дайындау үшін ғалымдар мен мұрағатшылардан  ғылыми ұжым құру арқылы ведомствоаралық ынтымақтастықты ұлғайту.  

3. Болашақта шығарылатын басылымның кеңейтілген проспект-жоспары, тақырыптық жоспар негізінде құжаттар жинағын дайындауды іске асыру.                                                     

4. Құжаттар жинағын жасау кезеңдерін ғылыми-әдістемелік жағынан  қамтамасыз етуді мақсатты деп есептеу.

5. Дайындалып жатқан құжаттық басылымдардың ғылыми-анықтамалық аппаратының толықтығына ерекше көңіл бөлу.

6. Мемлекеттік мекемелердің, қоғамдық ұйымдардың тарихы жөнінде  тақырыптық, аннотациялық тізімдемелерді, анықтамалықтарды және басқа  да  ғылыми-анықтамалық әдебиеттерді дайындауды тәжірибеге енгізу. 

 

Авторлар мен мақалалардың тізімі
Қонысбаева Б.Б. Вступительное слово
Грибанова Е.М. О применении принципов и критериев выявления и отбора документов для публикации в археографической продукции Казахстана по истории советского периода.
Чиликова Е.В. О первых публикаторах Советского Казахстана изучавших историю движения Алаш.
Чиликова Е.В. В помощь публикатору: некоторые правила подготовки рукописи к изданию.
Зулкашева А.С. Приемы реконструкции текста на примере «Стенограммы заседания сектора истории КНИИМЛа 8-28 декабря 1933 г., посвященного обсужению контрреволюционной роли Алаш-Орды».
Тулибаева Ж.М. Общая характеристика и классификация письменных памятников XIII-XIX вв.
Тулибаева Ж.М. Методика описания памятников письменности.
Ковальская С.И. Пользование информационных технологий в процессе обучения и научных исследованиях историков.
Дурново И.В. Из опыта работы государственного архива Восточно-Казахстанской области с редкими документами и документами личного происхождения.
Михеева Л.В. Из опыта работы архивистов Государственного архива Карагандинской области с документами.
Айтхожина Ж. Использование и хранение архивных материалов на различных носителях архивистами Государственного архива Северо-Казахстанской области.
Оксумбаева Ж.Б. Сообщение об опыте работы сотрудников ЦДНИ ВКО по комплектованию, обеспечению сохранности и научному использованию документов личного происхождения.
Болтина В.Д., Шевелева Л.В. Из опыта публикационной работы архивных учреждений Павлодарской области.
NCAI.KZ © 2014 | Все права защищены | Created by Национальный центр археографии и источниковедения Республики Казахстан
Тіркелу   Забыли пароль?