Біліктілік жоғарылату курстары
«Мұрағат материалдарымен жұмыс істеуде қазіргі заманғы ғылыми-практикалық әдіс-тәсілдерді пайдалану және оны жетілдіру жолдары» оқу-практикалық семинары. 3-5 желтоқсан 2007 ж.

 

Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті, «Археография және деректану ұлттық орталығы» ММ 2007 жылғы 3-5 желтоқсан аралығында «Мұрағат материалдарымен жұмыс істеуде қазіргі заманғы ғылыми-практикалық әдіс-тәсілдерді пайдалану және оны жетілдіру жолдары» тақырыбында оқу-практикалық семинарын өткізді.

Оқу-практикалық семинарды ұйымдастырудағы алға қойылған мақсат мұрағат ісі мен құжаттаудағы мемлекеттік саясатты насихаттау, өзара тәжірибе алмасуды кеңейту, мұрағат құжаттарын сақтау мен оны ғылыми тұрғыдан пайдалану, электронды тасығышқа құжаттарды тиімді енгізу жолдарымен таныстыру, жарияланымдық қызметтің қазіргі заманғы әдіс-тәсілдерімен танысу, сондай-ақ мұрағат қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін арттыру және Қазақстан жоғары оқу орындарындағы мұрағат мамандарын дайындау мәселелерімен айналысуды көздеген біртұтас кеңістік қалыптастыру болып табылады.

Семинарды Археография және деректану ұлттық орталығының директоры Б.Б. Қонысбаева ашты. Семинарда еліміздің мұрағат саласының жетекші мамандары, жоғары оқу орындарының ғалымдары мен оқытушылары дәрістер оқыды.

Қазақстанның барлық аймақтарынан 60-қа жуық мұрағат қызметкерлері қатысты. Оқу курсының соңында тыңдаушылар арасында сауалнама жүргізілді, сертификаттар тапсырылды. Іс-шара бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланды («Историю в свет» // Казахстанская правда. 6 декабря, 2007г.)     

 

 

3 желтоқсан

 

Уақы

ты

Дәрістер тақырыбы

Дәріс

Прак

тика

Дәріскер

 

11-00

12-20

 

 

Понятие археографии. Основные функции публикации и археографии.

 

2

 

 

 Грибанова Елена

  Михайловна, начальник отдела                    публикации  Архива   Президента РК, к.и.н.

 

14-00

15-20

Процесс подготовки публикации.

Выявление материалов для издания. Отбор материалов для печати.

 

 

 

2

 Грибанова Елена

  Михайловна

15-30

16-50

Казіргі кезде Қазақстанның мұрағат ісін ұйымдастыру мәселелері.

 

 

2

 

 

  Мусагалиева Арайлым,   преподаватель    ЕНУ, к.и.н.,   доцент

17-00

18-20

Выбор источника текста или изображения. Критика текста. Передача текста и изображения.

 

2

 

 

  Грибанова Елена

  Михайловна

4 желтоқсан

 

Уақы

ты

Дәрістер тақырыбы

Дәріс

Прак

тика

Дәріскер

9-00

10-20

Публикация источников в сокращенном виде. Переводы иноязычных текстов.

 

2

 

 

  Грибанова Елена

  Михайловна

10-30

11-50

 

Методика описания среднеазиатских рукописей.

 

2

 

 

  Тулибаева Жулдыз   Мусаевна, д.и.н.,

   профессор

 

14-20

15-40

Информационный нструментарий публикации. Публикация как целое. Основы редакторской работы.

 

2

 

 

 

  Грибанова Елена

  Михайловна

 

15-50

17-10

Использование и хранение архивных матералов на различных носителях в Центре документации новейшей истории г. Семипалатинска.

 

 

Использование и хранение архивных матералов на различных носителях архивистами Государственного архива Северо-Казахстанской области.

 

 

 

 

 

 

2

  Оксунбаева Жамал                                    Бейсенгажиевна,  отдел                            комплектования и                                        инспектирования                                          ведомственных  архивов     ЦДНИ ВКО                         г.Семипалатинск

  Айтхожина Алмагуль   специалист              отдела               комплектования и                хранения Северо-Казахстанского

   Государственного архива

17-20

18-40

Из опыта работы архивистов ВКО по использованию документов личного происхождения.

 

 

 

2

 Дурново Ирина  Васильевна, архивист  научно-справочного  аппарата по  публикации и  использованию  документов    Государственного Архива  ВКО

 

5 желтоқсан

 

Уақы

ты

Дәрістер тақырыбы

Дәріс

Прак

тика

 Дәріскер

 

9-00

10-20

Использование информационных технологий в исторических исследованиях.

 

 

2

 

  Ковальская  Светлана   Ивановна,                преподаватель     ЕНУ им. Л.Н. Гумилева           к.и.н., доцент

 

10-30

11-40

Из опыта работы архивистов Караганды с архивными документами.

 

 

 

 

2

  Михеева Людмила   Васильевна,                   директор           Государственного архива       Карагандинской области

 

11-40

15-00

Тыңдаушыларға сауалнама жүргізу.

Қорытынды

Ұсыныстар қабылдау.

Сертификат тапсыру.

 

  Барлығы – 30 сағат

 

«Мұрағат  материалдарымен  жұмыс  істеуде  қазіргі заманғы ғылыми-практикалық  әдіс-тәсілдерді  пайдалану  және  оны  жетілдіру  жолдары»   республикалық  оқу-практикалық семинарының 

 

ҰСЫНЫСЫ

 

  1. Археография және деректану ұлттық орталығына:

- Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетіне бірқатар ғылыми мұрағат құжаттарын әлеуметтік маңызы бар әдебиеттер шығару жоспарына қосу туралы өтініш жасау.

  •   Басқармамен біріге отырып, жарыққа шығатын құжаттар жинағының есебін алып, журнал және басқа басылымдарда жариялай отырып,  жұртшылықты кеңінен хабардар етуді ұйымдастыру.

2. Құжаттарды басуға дайындау үшін ғалымдар мен мұрағатшылардан  ғылыми ұжым құру арқылы ведомствоаралық ынтымақтастықты ұлғайту.  

3. Болашақта шығарылатын басылымның кеңейтілген проспект-жоспары, тақырыптық жоспар негізінде құжаттар жинағын дайындауды іске асыру.                                                     

4. Құжаттар жинағын жасау кезеңдерін ғылыми-әдістемелік жағынан  қамтамасыз етуді мақсатты деп есептеу.

5. Дайындалып жатқан құжаттық басылымдардың ғылыми-анықтамалық аппаратының толықтығына ерекше көңіл бөлу.

6. Мемлекеттік мекемелердің, қоғамдық ұйымдардың тарихы жөнінде  тақырыптық, аннотациялық тізімдемелерді, анықтамалықтарды және басқа  да  ғылыми-анықтамалық әдебиеттерді дайындауды тәжірибеге енгізу.

NCAI.KZ © 2014 | Все права защищены | Created by Национальный центр археографии и источниковедения Республики Казахстан
Тіркелу   Забыли пароль?