Жаңалықтар жолағы

Қараша 2011 жыл

 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы қарсаңында Орталықта «История Казахстана в документах и материалах» альманахының І шығарылымы жарыққа шықты. Жауапты редактор: Б.Т. Жанаев.

Қазан 2011 жыл

 2011 жылғы қазан айында Орталықта «Археология Семиречья. 1857-1912 гг.» құжаттар мен материалдар жинағы басылып шықты. Құрастырушы: И.М. Самигулин. Жауапты редактор: Б.Т. Жанаев.

Тамыз 2011 жыл

          2011 жылдың тамыз айында автоматтандырылған ақпараттық  жүйесіне жаңарту жұмыстары жүргізілді және «Электронды мұрағат» атауы халықаралық стандартқа сай «Электронды каталог» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі болып өзгертілді.

Шілде 2011 жыл

       2011 жылы шілдеде «Рукописи по истории Казахстана ХVІІ-ХХ вв. в собрании Института востоковедения АН РУз». Книга 2. және «ХІІІ-ХVІ ғғ. Қазақстан тарихына қатысты қолжазбалар (Өзбекстан Республикасы Ғылым академиясы Шығыстану институтының қолжазба қорынан)» (Ж.М. Төлебаева /Қазақ тіліне аударғандар: Л.Ә. Әбдірәсілова, О.Т. Сарыбеков) ғылыми-әдістемелік еңбектері басылып шықты.

Маусым 2011 жыл

      2011 жылдың маусым айында Орталықта «Археография және деректану ұлттық орталығының хабарлары» /«Известия национального центра археографии и источниковедения» атты 3 тілде (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде) шығатын  жаңа ғылыми журнал жарыққа шықты. Журнал ҚР Байланыс және ақпарат министрлігінде 2011 жылы 21 ақпанда тіркеліп, №11470-Ж куәлігіне ие болды.

Тамыз 2010 жыл

       2010 жылы тамызда Орталықта «Электронды мұрағат» мәліметтер базасы негізінде «Қазақстан тарихы шетел мұрағаттарында /История Казахстана в зарубежных архивах» ақпараттық анықтамалығының І және ІІ томы жарыққа шықты. Құрастырушылар: Жанаев Б.Т., Жүсіпов Е.Қ., Исахан Ғ.Т., Пәрімбекова К.П.

Желтоқсан, 2009 ж.

       2009 жылдың желтоқсан айында «Материалы по истории Казахстана и Центральной Азии» материалдар жинағының І шығарылымы баспадан шығарылды. Құрастырушы: Ж. М. Тулибаева.
        Археография және деректану ұлттық орталығының Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-нің Халықаралық және аймақтық зерттеулер орталығымен бірлесіп шығарған бұл еңбегі — «Материалы по истории Казахстана и Центральной Азии» сериялық басылымының І шығарылымы.

Орталық қызметкерлері Түркияда

Археография және деректану ұлттық орталығының басшысы мен бір топ қызметкерлері 2009 жылдың 12-17 қазан аралығында Анкара қаласында өткен Түркия Республикасы Үкіметі жанындағы Түрік халықаралық ынтымақтастық және даму жөніндегі басқармасы (ТИКА) ұйымдастырған бағдарлама бойынша іссапарда болып қайтты. 

Syndicate content